מכרזים Copy

החלטות ועדת מכרזים 2019 
ועדת שלושה - מינוי משכל חברה מנהלת לקירוי מגרשי משחק וחצרות בתי
ועדת שלושה למינוי משכל כחברה מנהלת למכרז קייטנות הקיץ