פרוטוקולי הישיבות

ישיבות מועצה 2016

פרוטוקול מליאה מן המניין01.2016הורדה
פרוטוקול מליאה לא מן המניין - תקציב 201601.2016הורדה
פרוטוקול מליאה מן המניין02.16הורדה
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין02.2016הורדה
פרוטוקול מליאה מן המניין 03.2016הורדה
פרוטוקול מליאה לא מן המניין03.2016הורדה
פרוטוקול מליאה מן המניין04.2106הורדה
פרוטוקול מליאה לא מן המניין04.16הורדה
פרוטוקול ישיבה מיוחדת מיום- גינוי28.4.16הורדה
פרוטקול ישיבת מליאה מן המניין05.16הורדה
פרוטוקול מליאה לא מן המניין05.216הורדה
פרוטוקול מליאה מן המניין06.2016הורדה
פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין06.2016הורדה
פרוטוקל מליאה מן המניין07.2016הורדה
פרוטוקול מליאה לא מן המניין07.2016הורדה
פרוטוקול מליאה מן המניין08.2016הורדה
פרוטוקול מליאה לא מן המניין08.2016הורדה
פרוטוקול מליאה מן המניין09.2016הורדה
פרוטוקול מליאה לא מן המניין - תקציב 201709.2016הורדה
פרוטקול ישיבה מן המניין10.2016הורדה