מחלקת ההנדסת ושיפר מראה העיר

מחלקת ההנדסה נחשבת לנדבך חשוב ומרכזי במסגרת הפעילות של יתר המחלקות ברשות

בראש מחלקת ההנדסה עומד המהנדס סמעאן זהראן,אשר התחיל את עבדותו במחלקה מאז שנה 1997.

עיקר הנושאים אשר מופקדת עליהם המחלקה הם :

הכנה של תכנית שנתית כוללנית ובתיאום עם הנהלת המועצה ובראשם ראש המעוצה, בכל ענפי התכנון -הבנייה והפיתוח, הנחוצה ליישוב.

הכנה וביצוע מכרזי זוטא תחת הכותרת: עבודות פיתוח ואחזקה של התשתיות ביישוב.

קידום ומעקב אחרי ביצוע עבודות בנייה -בנייה ציבורית בכל התחומים דיווחים למשרדים הרלוונטיים במטרה להשיג את התקציבים הדרושים לביצוע העבודות.

הכנה והגשה של תכניות שנתיות ורב שנתיות למשרדי הממשלה ולמוסדות השונים כלהלן:

א.משרד החינוך

ב.משרד השיכון והבינוי

ג.משרד הפנים

ד.מפעל הפיס

ועוד מוסדות אחרים אשר ממנים ביצוע פרויקטים בתחומי הרשויות המקומיות.

פיקוח ומעקב אחר ביצוע עבודות הקשורות ב:

+חברת החשמל

+חברת בזק

+חברת הוט

+תאגיד מים וביוב

+ועוד מוסדות ציבוריים אחרים

טיפול בפניות של תושבים בכל הקשור לשיפור התשתיות ועניינים כלליים הנוגעים לציבור הרחב כגון:

+עבודות אספלט בכבישים הפנימיים

+תכנון מערכות חשמל בכבישים ציבוריים (תאורה)

+בדיקה ואישור בקשות בניה

+מתן תשובות ונתונים בכל הקשור לתכנית המתאר ובעלויות קרקע (ייעודי קרקע וכו…)

מחלקת הנדסה פועלת בתיאום מלא עם שאר המחלקות ברשות בכל הקשור לפעילות הנדסיות כגון :

מחלקת חינוך

מחלקת אחזקה כללית

מחלקת רווחה

מחלקת תברואה וסביבה

מחלקת ספורט ועוד