מכרז פומבי- הזמנת לקבלת הצעות לביצוע עריכת סקר נכסים מבוסס GIS

מועצה מקומית אעבלין
מכרז פומבי 07.2019

הורדת מסמך