נספח עדכון לתוכנית השנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2019

נספח עדכון לתוכנית השנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2019 – מועצה מקומית אעבלין :

1.בהתאם לנתונים של הנציבות בעניין העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית , מידת העמידה של המועצה ביעד הייצוג ההולם בשנת 2019 הינו ברמה הנמוכה ( מ 2% ופחות מ 3.5% ) .

2.מס' העובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד בהתאם לנתונים שהתקבלו מרכזת משאבי האנוש ובהסתמך על הפרסום של הנציבות הינו 4 עובדים .

3.כבר בשנה זו נקלטה לאחרונה עובדת עם מוגבלות משמעותית בחצי משרה שתעבוד בתוכנית ששייכת למחלקת הרווחה . בבחירתה ניתנה העדפה מתקנת בכך שהיא מועמדת עם מוגבלות בנוסף לעמידתה בתנאי המשרה .

4.מספר העובדים עם מוגבלות משמעותית המשוער שיש לגייס על מנת לעמוד ביעד הינו 3.5 משרות .

5.משרות ייעודיות לשנת 2019 : 1 .

6.פרטי ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות : עו"ד עמאד גזאוי – מבקר פנים gzawi10@gmail.com ,, טלפון 04-9866594 .

7.בשנה שחלפה המועצה למדה את הוראות החוק שנוגע לעניין העסקת עובדים עם מוגלות משמעותית ורק בשנה זו מונה הממונה על העסקת עובדים עם מוגבלות , אשר חשף את מנהלי המחלקות לנושא על מנת לקדם העסקת אנשים עם מוגבלות ולקיום שיתוף פעולה בין מנהלי המחלקות והנהלת המועצה כדי להצליח במשימה .

8.לאחר התייעצות עם רכזת משאבי אנוש , המועצה מתכננת לייעד משרות במחלקת החינוך , במחלקת הרווחה ובשאר המחלקות ככל שיהיו תקנים חדשים או יתפנו משרות ובהתאם לצרכים של המועצה עד לשלב של עמידה ביעד הייצוג ההולם . נושא זה יהיה בטיפול ובאחריות מנהלי המחלקות של החינוך והרווחה ורכזת משאבי האנוש ובסיוע מזכיר המועצה .

9.יש לציין שבמועצה החל תהליך הפנמה לצורך עידוד אנשים עם מוגבלות להשתלב בעבודה , ולכן המועצה מתכוונת לרשום במכרזים שיפורסמו בעתיד העדפה לאנשים עם מוגבלות למשרות מסוימות על מנת לעודד אותם להשתתף במכרזים ולהגיש מועמדות .

10.המועצה יצרה קשר באמצעות הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות עם שלוחת "ריאן" כפי שצוין בתוכנית לצורך סיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות , היות ולמרכזי "ריאן" יש תוכנית מיוחדת לעניין זה באזור הצפון .

11.המועצה ביצעה התאמות נגישות במבנה על מנת לסייע לעובדים עם מוגבלות להגיע למקום עבודתם כנדרש .

12.במועצה ניתן לפנות למהנדס המועצה על מנת לקבל מענים בתחום ההנגשה ולרכזת משאבי אנוש על מנת לקבל מענים בעניינים אישיים וטיפול בפניות פרטיות של עובדים עם מוגבלות .