נשיא המילה של ברכה מראש המועצה העירונית קדש לרגל עיד אל-פיטר