המועצה המקומית ממשיכה היום והלילה על סלילת הרחוב ולקבל קמפיין עיד אל פיטר