המשך הצעדה ברחובות המועצה מתכוננת עיד אל-פיטר, סלילת רחובות ברחבי העיר הסלילה