הצהרה על סלילת הרחובות בעיר..שאזרחים להבין ולקחת בחשבון את הנסיבות ולא להכשיל את העבודה